Kako delujejo separatorji Aquafix?

Separatorji Aquafix izkoriščajo naravno lastnost olja, maščob, maziv, bencina in drugih podobnih snovi, in sicer to, da so lažji od vode. To vemo vsi: že otroci se tega lahko naučijo s preprostim poskusom oziroma tako, da v vodo dajo žlico olja, ki nato priplava nad njo. Prav zato gre za enostaven princip, ki pa omogoča zelo učinkovito delovanje, ki se uporablja tudi za to, da se iz vode izloči olja in druge snovi, ki bi jo lahko po nepotrebnem onesnažile. Na tak način je mogoče olja, maščobe in druge podobne snovi namreč zelo hitro in dobro ločiti od vode.

Lovilci olj, maščob, maziv …

Separatorji Aquafix ločijo vodo od olja, maščobe, maziv, bencina itd. oziroma te snovi z nižjo težo od vode ‘ulovijo’. Zato nekateri takšnim napravam pravijo tudi lovilci olj in maščob. Ko namreč olja in maščobe zaradi nižje teže priplavajo na površje vode, ki se je zbrala v separatorju, slednji poskrbi za to, da čista voda odteče skozi odtok, medtem ko olja, maščobe, bencini in maziva ostanejo v njem. Lovilec olj in maščob je torej naprava, ki te snovi ulovi in zadrži oziroma poskrbi za to, da se zbirajo v njem, medtem ko čista voda lahko nemoteno odteče.

Praznjenje lovilca olj

V lovilcu se torej nabirajo olja in maščobe, ki jih je vsake toliko časa treba iz njega izčrpati in tako separator izprazniti. To storimo skoti poseben jašek oziroma to za nas izvede za to usposobljeno komunalno podjetje, ki bo poskrbelo tudi za varno odlaganje oziroma predelavo olj, ki so se zbrala v lovilcu.

Različni modeli

V članku je bilo razloženo, kako delujejo separatorji Aquafix, pri čemer je treba vedeti, da obstaja več različnih modelov. Nekateri med njimi imajo tako bypass oziroma obtok, spet drugi so opremljeni z drugačnimi dodatki, odvisno od tega, kaj točno potrebujete. Zaradi tega si je pred odločitvijo za točno določen model treba vzeti dovolj časa ter med vsemi možnostmi poiskati tistega, ki bi bil najbolj pravi za vas in vaše potrebe.