Aquafix separator – za čistejšo vodo

AQUAFIX separator

Za čistejšo vodo je treba skrbeti. Vodni viri so namreč še kako pomembni, zato je prav, da jih ohranimo čiste. Zaradi tega je bistvenega pomena, da se vanje ne zliva onesnažene vode. Za preprečevanje tega se uporablja tudi naprava Aquafix separator. Namenjena je obdelavi onesnažene vode, ki jo omenjena naprava obdela tako, da iz nje odstrani delce olj, maščob in drugih podobnih onesnaževalcev. Na tak način se onesnažena odpadna voda pred iztokom primerno obdela in očisti, zaradi česar po iztoku ne bo mogla onesnažiti okolja in vodnih virov. Ti bodo tako ostali čisti še naprej.

Čiščenje onesnažene vode

Odpadna voda iz gospodinjstev navadno ni tako onesnažena, kot je onesnažena voda, ki priteče iz raznih gospodarskih ali industrijskih objektov, pa tudi gostinskih obratov in hotelov. Zaradi tega morajo takšni obrati in objekti uporabljati napravo za čiščenje onesnažene odpadne vode, kakršna je Aquafix separator. Podobna naprava se mora vgraditi tudi na bencinskih črpalkah, v avtomehaničnih delavnicah itd., kjer obstaja velika verjetnost, da v odpadno vodo zaidejo olja, ostanki goriva in drugih podobnih snovi.

Z vgraditvijo takšne naprave se prepreči, da bi omenjeni onesnaževalci prišli v vodne vire in jih onesnažili. Torej takšne naprave skrbijo za čiščenje onesnažene vode oziroma za čistejše vodne vire in okolje, zato je njihova uporaba vsekakor zelo pomembna. Vsi omenjeni obrati oziroma površine ob njih bi morale imeti pred izpustitvijo odpadne vode v iztok ali kanalizacijo vgrajeno tudi takšno napravo. To je pomembno tako z vidika ekologije kot z vidika zakonodaje.

Naprave za čiščenje in obdelavo vode

Separator AQUAFIX PP

Naprava za čiščenje in obdelavo vode mora biti primerne kapacitete, hkrati pa mora ustrezati tudi določenim standardom. S tem je zagotovljeno, da je odpadna voda ustrezno obdelana in očiščena vseh onesnaževalcev, ko se izlije naprej v iztok. Vsem naštetim standardom več kot ustreza tudi Aquafix separator, ki je pri obdelavi in čiščenju odpadne vode izredno učinkovit. Spada med kakovostne naprave za čiščenje in obdelavo vode ter je na voljo v več različicah, ki omogočajo prilagoditev točno določenemu namenu uporabe. Z njim je mogoče:

  • zelo kakovostno obdelati odpadno vodo,
  • enostavno rešiti vse probleme z odpadno vodo,
  • poskrbeti za ustrezanje vsem zakonskim določilom, zato ne bo težav, četudi objekt obišče okoljska inšpekcija,
  • iz odpadne vode učinkovito odstraniti vse onesnaževalce, kot so olja, goriva, masti in podobno,
  • poskrbeti za to, da bo odpadna voda pri izpustitvi v odtok ustrezno očiščena,
  • poskrbeti za čisto okolje in čiste vodne vire.