Kaj vam nudi Intercommerce.si d.o.o.?

intercommerce.si d.o.o.

Intercommerce.si d.o.o. nudi ogromno različnih rešitev za pakiranje. So namreč specialisti za to področje in znajo vsak izdelek – ne glede na njegovo vrsto, dimenzije ali druge lastnosti – odlično zaščititi z ustreznim pakirnim materialom ter ga tako kar se da najbolje pripraviti na hranjenje v skladišču ali nadaljnjo transportno pot. 

Skladiščenje izdelkov in raznega tovora 

Pri hranjenju v skladišču so izdelki sicer do neke mere zaščiteni pred vremenskimi in drugimi zunanjimi dejavniki, kljub temu pa je dobro, če jih dodatno zavarujemo še s pakirno embalažo. Slednjo lahko naročimo v podjetju Intercommerce.si d.o.o., ki ima v svoji veliki ponudbi številne pakirne rešitve, ki se lahko uporabijo v ta namen. Ravno tako pa imajo v svoji ponudbi tudi rešitve, ki zavarujejo izdelke ali tovor, ki ga nameravate hraniti na prostem. 

Pakirna embalaža za vse vrste zahtev 

Potrebe po pakirni embalaži se močno razlikujejo. Pakirna rešitev, ki se odlično obnese pri eni vrsti izdelkov ali za določen namen uporabe, za drug namen uporabe nikakor ni primerna. Zato je treba pakirno embalažo oziroma rešitev za pakiranje vedno izbrati glede na to: 

  • za kakšne izdelke ali tovor gre, 
  • ali gre za občutljive izdelke, ki potrebujejo posebne pakirne embalaže, 
  • pred čem vse je treba izdelke zaščititi, 
  • na kakšen način bodo izdelki skladiščeni, 
  • kako odporna mora biti pakirna embalaža, 
  • ali boste za pakiranje skrbeli ročno ali strojno. 

Enostavno pakiranje brez prevelikih stroškov 

Intercommerce vse za pakiranje

Gotovo pa je pri pakiranju pomembno tudi to, da so stroški čim manjši. Za čim manj denarja je treba poskrbeti čim bolj kvalitetno embalažo, zato je vedno treba iskati primerno ravnovesje med ceno in kvaliteto pakiranja. Treba je razmisliti, kako čim bolje zaščititi izdelke, ne da bi nas to stalo preveč. Pri tem pa paziti tudi na to, da sam pakirni proces ne bo preveč zapleten in da bo vzel čim manj časa.

Tudi čas je namreč dragocen, zato je treba poskrbeti, da bo pakirni proces čim bolj ekonomičen tako s stroškovnega kot s časovnega vidika. Zaradi tega je treba izbiri ustrezne embalaže ali pakirne rešitve ter samega načina pakiranja resnično posvetiti nekaj več energije ter dobro preučiti raznovrstne možnosti, ki so na voljo na tem področju. Pri tem pa se vam vsekakor splača za nasvet vprašati tudi strokovnjake, ki vam lahko s svojim poznavanjem tega področja zelo dobro pomagajo pri izbiri najbolj ustrezne embalažne oziroma pakirne rešitve.