Lovilci olj in maščob

lovilci olj in maščob.jpg

Kakšna je naloga naprav, ki jim pravimo lovilci olj in maščob, lahko do neke mere sklepamo že iz njihovega poimenovanja. Olja in maščobe so namreč snovi, ki jih takšne naprave skušajo uloviti oziroma odstraniti iz odpadne vode, ki se steka vanje – gre namreč za velike onesnaževalce. Gre torej za naprave, ki so namenjene obdelavi odpadne vode, ki se vanje steka iz različnih obratov in površin, nato pa – po obdelavi oziroma odstranjevanju onesnaževalcev iz nje – steče naprej v kanalizacijo oziroma se zliva v okolje. Ravno zaradi zaščite okolja in narave ter s tem tudi vseh vodnih virov mora biti odpadna voda pred izlitjem ustrezno obdelana. 

Kako ustrezno obdelati odpadno vodo? 

Obdelava odpadne vode mora biti izvedena v skladu z zakonskimi standardi. To pomeni, da morajo biti lovilci olj in maščob zasnovani tako, da poskrbijo za njeno čim bolj učinkovito obdelavo oziroma da odpadno vodo obdelajo tako, da iz nje odstranijo čim več onesnaževalcev. Kakšen je lahko delež onesnaževalcev v odpadni vodi, ki se jo lahko zlije naprej v kanalizacijo ali odtok, oziroma kakšne velikosti ne smejo presegati takšni delci, določa zakonodaja, ki je na tem področju precej stroga. Gre namreč za varovanje okolja, kar predstavlja pomembno področje. 

Lovilci olj in maščob – nakup, vgradnja in vzdrževanje 

Lovilci olj in maščob so naprave, katerih lastnosti, vgradnjo in druge lastnosti natančno določa zakonodaja. Ta določa tudi to, kje morajo biti vgrajeni. Zaradi tega boste največ informacij o njih dobili prav v zakonodaji oziroma v zakonskih uredbah, ki določajo to področje. Poleg tega pa se pred izbiro ustrezne naprave splača pozanimati tudi: 

lovilec maščob
 • koliko prostora je potrebnega za vgradnjo, 
 • kako poteka vgradnja in kam se takšno napravo lahko vgradi, 
 • kako poteka priklop in kako se napravo uporablja, 
 • kakšne tipe naprav poznamo in kakšne so razlike med njimi, 
 • kakšno kapaciteto ima posamezen model in po kolikšnem času jo je treba izprazniti, 
 • kako poteka praznjenje in koliko časa traja, 
 • kako poteka čiščenje naprave, 
 • ali naprava potrebuje tudi kakšno drugo vzdrževanje in kako to poteka, 
 • kdo izvaja čiščenje in vzdrževanje takšnih naprav in kje je najbližji izvajalec takšnih dejavnosti, 
 • kakšna je življenjska doba naprave, 
 • kako je z dobavo rezervnih delov in morebitnimi popravili, 
 • na kaj vse je treba paziti pri uporabi, 
 • kako poskrbeti, da bo naprava čim bolje in čim bolj zanesljivo delovala čim dalj časa.