Linijsko odvodnjavanje s kanaletami

Za linijsko odvodnjavanje se uporablja kanalete. Slednje so oblikovani kot odtočni kanali, po katerih se meteorna voda izteka na varno mesto, kjer lahko ponikne. Meteorna voda se v kanaleto steka vzdolžno in z več smeri, zaradi česar hitreje izteče iz površine s takšnim sistemom, kot če bi bil nanjo vgrajen točkovni sistem z jaškom, pri katerem se vsa meteorna voda izteka zgolj v eni točki.

kanaleta za odvodnjavanje Hauraton (2)

Kanalete tvorijo učinkovit sistem

Kanalete je mogoče namestiti tako, da tvorijo učinkovit sistem za linijsko odvodnjavanje. Zaradi tega je pri takšnem sistemu zelo pomembno že samo načrtovanje, pri katerem se razmisli, kakšno količino meteorne vode bo treba odvesti in kam bi bilo najbolj smotrno namestiti kanalete, da bodo te delovale čim bolje in da njihova namestitev ne bo moteča za okolico. Ravno zaradi tega obstaja tudi več tipov kanalet, med katerimi so nekatere še posebej prilagojene za nizkogradnjo, torej vgradnjo tam, kjer je vgradna višina minimalna in kjer bi višje kanalete lahko bile moteče za pešce, kolesarje, preostali promet ipd. Zato je pri načrtovanju takšnega sistema vedno treba izhajati iz točno določene površine in vseh njenih specifik, predvsem pa nikoli ne pozabiti, da je za dobro delovanje takšnega sistema poleg izbire kakovostnih rešitev v ta namen ključno ravno premišljeno in strokovno načrtovanje, ki poskrbi za to, da bo sistem učinkovito deloval.

Kakšne prednosti ima linijsko odvodnjavanje?

Čeprav tudi točkovni sistemi ostajajo priljubljeni, pa na tem področju vedno bolj prednjačijo sistemi za linijsko odvodnjavanje. Kanalete, ki so postavljene ena za drugo oziroma med seboj povezane v celovit sistem za iztok meteorne vode, namreč v primerjavi z jaškom, ki predstavlja glavni element točkovnega sistema, prinašajo kar nekaj prednosti, kot so:

  • visoka učinkovitost takšnega sistema,
  • velika zmogljivost, kar se pokaže predvsem v primeru večjih količin meteorne vode,
  • hitro odstranjevanje vse meteorne vode iz neke površine.

Ustrezne dimenzije in pretok kanalete

Za to, da bi bilo linijsko odvodnjavanje učinkovito, je treba izbrati kanalete ustreznih dimenzij, predvsem pa takšne, ki imajo tudi ustrezen pretok glede na hidravlične zahteve neke površine. Te se od površine do površine razlikujejo, kar je tudi razlog, da obstaja več tipov kanalet, med katerimi je možno izbirati.

Ob tem pa se ne sme pozabiti tudi na druge specifike kanalete oziroma celotnega sistema, predvsem pa na to, kako odporen in trpežen bo ta na dolgi rok. Zato proizvajalci takšne sisteme in rešitve uvrščajo v obremenitvene razrede, ki nam povedo, kolikšne obremenitve prenese določen model. Slednje je sicer odvisno predvsem od materiala, iz katerega je narejen.

Čeprav proizvajalci za izdelavo uporabljajo materiale, ki so čim bolj odporni na vlago, temperaturne spremembe in druge zunanje dejavnike, pa tudi na obremenitve (predvsem s prometom), pa navadno v prodajnem programu vsakega proizvajalca lahko najdemo kanalete za linijsko odvodnjavanje iz različnih materialov. Vsak material ima namreč določene lastnosti, zaradi katerih je za določen tip vgradnje oziroma za neko vrsto površine bolj primeren kot kakšen drug material. Tako se na zasebnih površinah pogosto na primer uporabljajo sistemi iz umetne mase, ki je med drugim tudi zelo lahka – to močno olajša vgradnjo, pa tudi sam prevoz vseh elementov takšnega sistema na samo lokacijo.