Odvodnjavanje in betonske kanalete

Za odvodnjavanje se lahko uporabljajo najrazličnejši sistemi, odvisno od tega, za kakšno površino gre oziroma čemu je namenjena. Praktično na kateri koli površini je seveda treba poskrbeti za nadzorovano odvajanje meteorne oziroma padavinske vode, saj v nasprotnem primeru ta lahko povzroči večjo ali manjšo škodo oziroma druge nevšečnosti. Pri urejanju odvodnjavanja meteorne vode se uporabniki največkrat odločajo za betonske kanalete, čeprav te seveda niso edina možnost, ki je na tržišču na voljo v ta namen.

betonske kanalice Hauraton
Betonske kanalice – Hauraton.hr

Različni sistemi za odvodnjavanje

V osnovi sisteme za odvodnjavanje delimo glede na to, na kakšen način se pri njih zbira odpadna voda. Tako poznamo sisteme za točkovno odvodnjavanje, pri katerih se vsa voda zbira na eni točki (na primer v odtočnem jašku), ter sisteme za linijsko odvodnjavanje, pri katerih se voda zbira vzdolž celotnega odtočnega kanala oziroma kanalete. Poleg tega pa sistem za odvodnjavanje sestavljajo tudi drugi elementi, kot so na primer rešetke, peskolovi in tako dalje. Prav vsi elementi sistema in to, kako so povezani med seboj, vplivajo na to, kako učinkovit in zanesljiv bo sistem.

Betonske kanalete in njihova uporaba

V preteklosti so se za odvodnjavanje poleg odtočnih jaškov največkrat uporabljale prav betonske kanalete. Čeprav imamo danes na voljo tudi modele iz drugih materialov – recimo iz visoko odporne plastike, pa se še vedno največ ljudi odloči prav za betonske kanalete, saj so te učinkovite in dobro služijo svojemu namenu.

Pri tem je pomembno le, da so narejene iz kakovostnega betona, saj je od tega odvisna njihova odpornost, pa tudi življenjska doba. Poleg tega pa na njihovo učinkovitost zelo vpliva tudi oblika, zato nikakor ni vseeno, kakšne izberete. Od tega, za kakšen model se boste odločili in kakšne so njegove tehnične lastnosti, je namreč odvisno, kako učinkovito bo potekalo odvodnjavanje meteorne vode.

Razmislite tudi o drugih možnostih

Če iščete rešitev za odvodnjavanje, se vam vsekakor splača pogledati različne rešitve, ki so na voljo na tržišču v ta namen. Tako boste najlažje ugotovili, katera med njimi bi bila najbolj primerna za vas oziroma kako bi lahko na najbolj enostaven način poskrbeli za čim bolj učinkovito odvodnjavanje.