Za kaj se uporablja separator?

Separator je naprava za prečiščevanje oziroma filtriranje odpadne vode. Z njim lahko različne onesnaževalce ločimo od preostale odpadne vode in poskrbimo za to, da ti ne zaidejo v podtalnico oziroma v vodni krog. Slednjega lahko različna olja in maščobe oziroma vse podobne lahke tekočine, ki plavajo na vodi in s tem preprečijo prehod kisika vanjo, močno onesnažijo ter povzročijo različne težave. Zaradi tega je zelo pomembno, da jih ločimo od preostale odpadne vode in tako preprečimo onesnaženje.

Poskrbite za bolj čisto vodo!

Separator je namenjen temu, da ohranimo našo vodo čim bolj čisto. Zaradi tega ga je treba uporabljati povsod, kjer obstaja nevarnost onesnaženja vodnih virov oziroma podtalnice. Torej povsod, kjer odpadna voda vsebuje zgoraj omenjene onesnaževalce. Olja in maščobe sicer uporabljamo tudi v gospodinjstvih, a v veliko manjši količini, medtem ko jih v gostinskih obratih, hotelih itd. uporabljajo veliko pogosteje in v večjih količinah. Prav tako je nevarnost prehoda lahkih tekočin v vodne vire tudi na bencinskih črpalkah in v avtomehaničnih delavnicah, pa tudi na parkiriščih, zato je treba na vseh teh območjih odpadno vodo ustrezno filtrirati.

Kakšen separator izbrati?

Izbirate lahko med številnimi modeli in možnostmi. Proizvajalci se nenehno trudijo izdelati čim bolj izpopolnjen model, ki bi omogočal čim bolj enostavno uporabo ter hkrati čim boljše filtriranje. Prav to, kako naprava pravzaprav deluje oziroma kakšne delce je možno z njo filtrirati, je zelo pomemben kriterij pri nakupu. Poleg tega pa so pomembni še različni drugi dejavniki, kot na primer:

  • kapaciteta,
  • način vgradnje,
  • življenjska doba in garancija,
  • način praznjenja,
  • pogostost praznjenja,
  • čim bolj enostavno čiščenje,
  • način vzdrževanja,
  • enostavno servisiranje,
  • učinkovito filtriranje,
  • skladnost z zakonodajo.

Kaj pravi zakonodaja?

Pri izbiri je treba biti pozoren tudi na zakonska določila. Slednja zelo natančno določajo, kakšen model je potreben za kakšen obrat ali vrsto površino. Zaradi tega je treba pred izbiro proučiti tako evropsko kot slovensko zakonodajo ter se pozanimati, katerim standardom mora ustrezati naprava za ločevanje lahkih tekočin, ki jo nameravate kupiti.