Aquafix separator poskrbi za obdelavo vode

Separator AQUAFIX PP

Lovilec je primeren za uporabo povsod, kjer je odpadna voda onesnažena oziroma kjer njegovo uporabo določa zakonodaja. Aquafix separator zelo učinkovito poskrbi za obdelavo odpadne vode. Z njim je možno preprečiti onesnaženje ter poskrbeti za to, da onesnaževalci ne zaidejo v podtalnico, reke, morje itd. ter jih tako ohranimo čim bolj čiste za vse prihodnje generacije.

Aquafix separator oziroma lovilec olj

Aquafix separator je namenjen namestitvi oziroma vgradnji na površine oziroma povsod tja, kjer lahko pride do iztoka onesnažene vode naprej v okolje ali vodni krog. To je namreč treba na vsak način preprečiti, saj lahke tekočine, kot so na primer olja, predstavljajo zelo velike onesnaževalce vode. Že samo ena sama kapljica olja lahko namreč močno onesnaži vodo, zato je zelo pomembno, da se to ne zgodi.

Zato zakonodaja določa, kam vse je treba vgraditi takšne naprave, ki jim sicer rečemo tudi lovilci olj oziroma naprave za obdelavo odpadne vode. Več o njih boste tako našli v zakonodaji s tega področja, ki jo je pred vgradnjo takšnega lovilca treba natančno poznati in preučiti. Tako boste zagotovili, da bo izbran model ne le skladen z zakonodajo, ampak boste z njim zadostili vsem zahtevam, ki jih ta predvideva za lastnike določenih vrst objektov ali površin.

Učinkovita obdelava odpadne vode

Separatori

Kako poskrbeti za čim bolj učinkovito obdelavo odpadne vode? Za to poskrbi vgradnja ustreznega lovilca olj, ki bo skrbno in učinkovito opravljal to nalogo tako, kot je treba, da bo od odpadne vode ločil prav vse onesnaževalce. Če se boste odločili za Aquafix separator proizvajalca Hauraton, bo za to vsekakor poskrbljeno, saj:

  • je izredno premišljeno zasnovan,
  • je izdelan iz kakovostnega in robustnega materiala,
  • učinkovito poskrbi za obdelavo odpadne vode,
  • učinkovito poskrbi za ločevanje onesnaževalcev od preostale odpadne vode,
  • ustreza vsem zakonskim standardom,
  • je na voljo v več različicah in z več možnimi kapacitetami,
  • je zasnovan tako, da je njegova vgradnja čim lažja,
  • potrebuje le minimalno vzdrževanja,
  • ni zahteven za praznjenje in čiščenje.