Kako učinkovito je linijsko odvodnjavanje?

Linijsko odvodnjavanje poskrbi, da padavinska voda lahko varno odteče. Takšen sistem je sestavljen iz več kanalet, ki so med seboj povezane tako, da se lahko vanje steka padavinska voda in da lahko preko njih izteče na za to predvideno mesto. Tam padavinska voda ponikne globoko v zemljo. Ker takšen sistem padavinsko vodo zbira v več točkah in ker ima dober pretok, je pri njenem odvajanju zelo učinkovit.

Najbolj učinkovit sistem za meteorno vodo

Linijsko odvodnjavanje vedno bolj nadomešča točkovne sisteme.

Linijsko odvodnjavanje RECYFIX®PRO

Nekoč so bili ti izjemno priljubljeni, sčasoma pa so ugotovili, da zgolj en odtočni jašek v večini primerov ni dovolj, če hočemo učinkovito odvesti meteorno vodo. Takšni jaški, ki meteorno vodo zbirajo samo v eni točki, so sicer primerna rešitev za manjše površine z ne prevelikimi zahtevami, kot so na primer dvorišča pred privatnimi hišami in podobno. Je pa vsekakor tudi tam smiselno razmisliti o sistemu kanalet, ki bodo za meteorno vodo poskrbele še veliko bolje. Takšni sistemi za meteorno vodo so namreč najbolj učinkoviti, zato na površinah, kjer je treba odvesti večjo količino vode, v poštev pride zgolj in samo linijsko odvodnjavanje.

Treba je izbrati primerne kanalete

Kot se med seboj razlikujejo količine meteorne vode, ki jo je treba odvesti, se med seboj razlikujejo tudi kanalete, ki se jih uporablja za linijsko odvodnjavanje. Te se med seboj ločijo glede na:

  • vrsto in namembnost,
  • dimenzije,
  • zmogljivost,
  • material,
  • obremenitveni razred,
  • povoznost (torej, da lahko čeznje vozijo tudi vozila),
  • odpornost na zunanje dejavnike,
  • možnost prekrivanja z rešetko ali rego,
  • druge lastnosti.

Vedno je treba upoštevati vse lastnosti površine in glede na to izbrati ustrezne kanalete za določen namen uporabe. Na površinah z višjimi zahtevami je to še toliko bolj pomembno. Enako pa je pomembno, da se izbere dovolj učinkovite kanalete, ki bodo kos vsej meteorni vodi, ki se steka vanje. Niso namreč vse enako zmogljive, kar je treba upoštevati tudi pri izbiri.

Linijsko odvodnjavanje je treba skrbno načrtovati

Na to, kako učinkovito bo linijsko odvodnjavanje, pa ne vpliva le pravilna izbira dovolj zmogljivih kanalet, temveč je treba tak sistem tudi skrbno načrtovati. Predvsem pa mora biti načrtovanje čim bolj strokovno. Brez pomoči strokovnjaka torej ne gre. Če se vgradnje rešitev za meteorno vodo lotite skupaj z urejanjem okolice, vam bo pri načrtovanju ustreznega sistema znal pomagati projektant. V nasprotnem primeru pa lahko poiščete tudi pomoč kakšnega drugega strokovnjaka. Še posebej je pomoč strokovnjaka na tem področju bistvenega pomena na območjih, na katerih je meteorna voda v preteklosti že povzročala težave.

Na takšnih območjih je namreč ustrezne sisteme treba še bolj skrbno načrtovati oziroma se nobene rešitve ne sme prepuščati naključju, temveč je treba upoštevati čisto vse dejavnike ter po možnosti vgraditi nekoliko bolj zmogljiv sistem, ki bo zmožen meteorno vodo resnično hitro in dobro odvesti tudi v primerih, ko bo njena količina zelo velika. Žal tudi to, da so na neki površini že vgrajene rešitve za padavinsko vodo, običajno ni dovolj za to, da bi vedno preprečili težave z njo, saj obstoječe rešitve pogosto niso dovolj zmogljive, so bile slabo načrtovane že na začetku ali pa se je območje v letih uporabe takšnega sistema tako spremenilo, da ta enostavno ne zadošča več.

V takšnih primerih ga je treba načrtovati popolnoma na novo ter že pri načrtovanju predvideti vse možne scenarije, do katerih lahko pride – torej tudi to, kako bo sistem deloval takrat, ko bo padavin veliko in se bo vanj stekalo ogromno meteorne vode naenkrat.