Povozne kanalete za odvodnjavanje

kanalete za odvodnjavanje

Za sisteme, ki se uporabljajo za odvod meteorne vode, obstajajo različni obremenitveni razredi. Ti nam povedo, kako dobro neka rešitev, ki se uporablja v ta namen, prenaša obremenitve. V prvi skupini takšnih rešitev so tiste, ki so namenjene površinam brez prometa, za vse druge površine pa so primerne zgolj povozne kanalete za odvodnjavanje. Slednje delimo v več razredov, ki nam povedo, za kako obremenjene površine so primerne. 

Obremenitveni razredi po uredbi EN 1433 

Vrste obremenitvenih razredov za sisteme za meteorno vodo določa uredba EN 1433. Ta določa, da se povozne kanalete za odvodnjavanje uvrščajo v kategorije od B do F, pri čemer pa je vedno treba upoštevati, kako močno je določena površina obremenjena s prometom. Kategorija A je namreč namenjena zgolj površinam, ki so namenjene uporabi pešcev in kolesarjev. Rešitve za meteorno vodo, ki spadajo v obremenitveni razred A, tako prenesejo obremenitve do 15 kN in niso primerne za uporabo na površinah, ki so namenjene avtomobilskemu ali drugemu prometu. Uredba EN 1433 sicer določa naslednje obremenitvene razrede: 

  • že omenjeno kategorijo A 15, ki je namenjena pešcem in kolesarjem, 
  • kategorijo B 125, ki je namenjena tako območjem za pešce in kolesarje kot parkiriščem za osebne avtomobile, 
  • kategorijo C 250, ki je namenjena ureditvi cestišč, bankin, ki niso izpostavljene prometu, 
  • kategorijo D 400, ki se uporablja za vozne in parkirne površine za vse tipe vozil, 
  • obremenitveni razred kategorije E 600, kamor spadajo območja z visokimi prometnimi obremenitvami, kot so na primer pristanišča ali industrijske površine, 
  • obremenitveni razred s kategorijo F 900, kamor spadajo področja s posebej visokimi obremenitvami, kot so na primer letališča. 

Izbira ustrezne rešetke 

kanaleta za odvodnjavanje Hauraton

Povozne kanalete za odvodnjavanje morajo biti prekrite z ustrezno izbrano rešetko. Tudi ta mora spadati v ustrezen obremenitveni razred, saj bo tudi rešetka po vgradnji izpostavljena različnim obremenitvam. Pri tem je pri večini modelov možno izbirati med več vrst rešetk, ki se pogosto razlikujejo tako glede na zasnovo kot glede na material, iz katerega so narejene. Pri sami izbiri materiala rešetke je treba premisliti ne le o njegovi odpornosti na obremenitve, ampak tudi o tem, kako odporen je nek material na različne zunanje in vremenske dejavnike, ki jim bo izpostavljen.