Separator ali lovilec – naprava za obdelavo odpadne vode

Separator AQUAFIX PP

Odpadna voda je voda, ki priteče iz različnih obratov ali površin in ni več primerna za uporabo, temveč zgolj za izlitje v kanalizacijski sistem oziroma v okolje. Separator ali lovilec je naprava za obdelavo odpadne vode. Vendar pa se vse odpadne vode ne sme kar tako izliti v kanalizacijo ali okolje. To je dovoljeno le v primeru, da v njej ni nobenih onesnaževalcev, v primeru, da ti so prisotni, pa je najprej odpadno vodo treba ustrezno obdelati oziroma poskrbeti za odstranjevanje onesnaževalcev iz nje. Šele nato gre lahko naprej v kanalizacijo ali okolje.

Kakovostna obdelava odpadne vode

Če kupimo napravo za obdelavo odpadne vode, moramo izbrati takšno, ki za to lahko poskrbi čim bolj kakovostno oziroma tako, da filtracija ustreza zakonskim standardom. Če namreč separator ali lovilec za to ne more kakovostno poskrbeti, potem naprava ni bila ustrezno izbrana glede na vaše zahteve. Takšne naprave tako zagotovo ne potrebujete, poleg tega pa z njo ne bodo zadovoljni niti inšpektorji, če vas bodo ti slučajno obiskali in preverjali, kakšno napravo za obdelavo odpadne vode uporabljate.

Kakšna mora biti naprava za obdelavo odpadne vode?

Naprava za obdelavo odpadne vode oziroma separator ali lovilec mora ustrezati evropski uredbi EN858 ali EN1825. Prva uredba se nanaša na naprave, s katerimi se lovi oziroma filtrira tako imenovane lahke tekočine, kot so olje, gorivo oziroma bencin, in natančno določa, kakšne morajo biti te naprave. Druga evropska uredba pa se nanaša na lovilce maščob rastlinskega in živalskega izvora. Takšne naprave so namenjene predvsem uporabi na iztokih obratov, kot so kuhinje, proizvodni obrati v prehranski industriji, mesnice ipd.

Separator iz betona

Pri izbiri ustrezne naprave za obdelavo odpadne vode je torej treba:

  • preveriti, kakšno napravo sploh potrebujete,
  • ugotoviti, kakšne so zahteve za takšno napravo,
  • preveriti stopnjo filtracije, ki jo takšna naprava omogoča,
  • preveriti tudi, kako je s čiščenjem, praznjenjem in vzdrževanjem takšne naprave.

Če pri izbiri potrebujete dodatne informacije, pa se vam splača obiskati spletno stran odvodnjavanje.si, na kateri boste našli tudi podrobno razlago delovanja različnih naprav za obdelavo vode. Na omenjeni spletni strani boste tako našli ne le predstavitev omenjenih naprav, temveč je tam pojasnjeno tudi, kako te delujejo oziroma na kakšen način se v njih filtrira odpadno vodo. Poleg tega pa so predstavljene tudi njihove druge značilnosti oziroma razlike med posameznimi modeli.