Siemens PLC krmilniki

Avtomatizacija različnih procesov v industriji zagotovo prinaša številne prednosti. Zaradi tega se vedno pogosteje uporablja, in to v najrazličnejših industrijskih panogah, prav tako pa se avtomatizacija uporablja tudi marsikje drugje – ne le v industriji. Če želimo avtomatizirati določen proces, to storimo s pomočjo postopka, ki mu pravimo krmiljenje oziroma PLC programiranje. Pri tem pa se v praksi največkrat uporabljalo prav Siemens PLC krmilniki, ki na tem področju veljajo praktično za obvezno opremo. Čeprav obstajajo tudi drugi proizvajalci opreme za PLC krmiljenje, so namreč zaradi svoje uporabnosti in možnosti, ki jih ponujajo, najbolj razširjeni prav Siemens PLC krmilniki, ki tako veljajo za ene boljših na tržišču.

Zakaj je avtomatizacija v industriji tako pomembna?

Proizvodni, industrijski in različni drugi procesi morajo potekati čim bolj nemoteno in po vnaprej določenem postopku. Pri poteku procesa ne sme priti do odstopanja ali kakršnih koli napak, saj to lahko vpliva na končni rezultat ali proizvod, prav tako pa je to povezano s stroškovno in časovno učinkovitostjo proizvodnje, saj je zelo pomembno, da vsi proizvodni ali industrijski procesi potekajo tako, kot je treba.

Zaradi tega je avtomatizacija na tem področju zelo zaželena, saj poskrbi prav zato, da proces vsakič poteka po popolnoma enakem postopku, brez odstopanj in napak, s tem pa tudi z vedno enako kakovostnim in ponovljivim rezultatom. Prav tako pa avtomatizacija omogoča, da sam potek procesa lahko hitro prilagodimo novim zahtevam, če bi bilo to potrebno.

Krmiljenje industrijskih procesov

Siemens PLC
Siemens krmilnik LOGO – VRD Dankon

Nujno in osnovno opremo, ki se uporablja pri avtomatiziranju oziroma krmiljenju različnih industrijskih procesov, predstavljajo Siemens PLC krmilniki. Poleg osnovnega modela LOGO! se v industriji, pa tudi drugje, največkrat uporablja serija Simatic S7. Njena glavna značilnost – poleg zanesljivost in učinkovitosti krmiljenja – je namreč hitra zmožnost prilagoditve oziroma razširitve z različnimi dodatnimi moduli. Na tak način je možno opremo prilagoditi specifičnim potrebam vsake panoge oziroma vsakega uporabnika.

S pomočjo krmilnikov iz omenjene serije krmiljenje industrijskih procesov poteka lažje in hitreje, za kar poskrbi tudi odličen in enostaven uporabniški vmesnik PROFINET za PLC programiranje.